Tuesday December 12, 2017

Tiäm Nɛɛni̱ kɔn tëë caa Näk kä Juba, rɛlɛ rɔ Wi̱i̱muɔ̱n Kɛɛliw

South Sudanese refugees wait to be registered at a crossing into Ethiopia earlier this year. © UNHCR/R. Riek

0 Comments

Näkdaan ɛ nyuth kä kuoth kɛ höö banɛ jɛ nya̱c i̱ te̱ kɔn kɛ guan tɛ̈ɛ̈r. Ram cäär, ajɛ cäär a bum ɛ tet kɛ höö riɛk ɛmɛ ciɛ mi̱ tɔt.  Mi̱ thiɛlɛ mi̱ la naath rɔ̱ a mat kɛ jɛ, ɛ känɛ niɛ walɛ, thiëc rɔ kɛ kui̱ riikä mɛmɛ.

Mi̱ ci̱ gatmuɔɔr li̱w kɛ juey, ɛŋu laa jɛ a paari̱ kɛ jiathlɔac mi̱di̱i̱t ɛlo̱ŋ kɛ jɛ mɔ?

Mi̱ caa dämuɔr näk kɛɛ guäc ɛ raan, ɛŋu dë lɔcdu jakä kɔ̱ɔ̱c ɔ? Kä mi̱ ci̱ dämuɔr ɛ car i̱ ɛjɛn bi̱a̱ riɛkdu ɛn walɛ, kuɛ la ŋu dëri̱ caar kɛ kui̱ dɛ mɔ?

Dämaari̱ kä nyi̱ämaari̱, ram tee lɔc a jɛ cär/kä ram tiit min ci̱ tuɔc a jɛ kääp riɛk ɛmɛ ɛ la duŋdɛ.  Niɛy dial tin ci̱ yiëykiɛn bath kɛ tët Thälpä Kiir Mayardi̱t, na̱a̱kɛ kɛ lɔɔrä a thiɛl duër mi̱ ci̱ kɛn ɛɛ la̱t.   Kä mi̱ ɛjɛn i̱ nɔ, dë kɔn rami̱ cet kɛɛ nɔ kulɛ pääl i̱ kä i̱di̱?

Philip Gual

An Upper Nile State correspondent for The Upper Nile Times. He currently resides in Malakal, Upper Nile State.


Filed in

DR. PETER ADWOK NYABA: LEST WE FORGET THE HUNDREDS OF THOUSANDS WHO PERISHED IN SALVA KIIR’S JUBA GENOCIDE!

10 Quotes From Patrice Emery Lumumba – Congo’s Independence Leader

You may also like:

Do you like Upper Nile Times? please follow us!

Web Design BangladeshBangladesh Online Market